Sosyal Medya:

Mersin İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Alt işveren, asıl işveren ve işçi arasında akdedilen iş sözleşmesinin (bireysel veya toplu iş sözleşmesi) hazırlanması, iş sözleşmesinin ifası sırasında doğan veya doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Vekilliğini üstlendiğimiz işçi müvekkillerin, iş sözleşmesinden kaynaklanan hak kazanmış oldukları her türlü işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ücret alacağı vb.) takibi ve tahsiline ilişkin hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun işyeri olarak tanımladığı yerlerde meydana gelen Mersin iş kazası olarak adlandırılabilecek kazalarında ve meslek hastalığı durumlarında doğabilecek her türlü hukuki süreçte işçi ve işveren müvekkillere hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Son günlerde Mersin'de sıkça karşılaştığımız yabancı uyruklu işçilerin Türk Hukuku kapsamında yaşadıkları her türlü hukuki problemlerin çözümü ve çalışma izinlerine ilişkin sürecin yürütülmesi hususunda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.