Sosyal Medya:

Mersin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yapılması, Mersin'de yabancıların oturma izni ve çalışma izni başvurularının yapılması ve sürecin takibi, gerekli şartların oluşması durumunda Türk vatandaşlığı başvurusu yapılması ve sürecin takibi, yabancılar hakkında verilen deport (sınır dışı) kararlarına itiraza ilişkin dava sürecinin yürütülmesi başta olmak üzere yabancıların gayrimenkul, miras, sağlık hukuku, iş hukuku gibi alanlarda meydana gelen hukuki sorunlarının çözümüne ilişkin hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.