Sosyal Medya:

Mersin Sigorta Hukuku

Ünal | Doğmuş

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ile sigortalılar veya 3. kişiler arasında sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü noktasında Mersin'de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Trafik sigortalarından kaynaklı problemlerin çözümünde, sigorta şirketlerine yapılacak her türlü başvuru ve taleplerde, deniz taşıma, kasko sigortaları, sağlık, can ve mal sigortalarından kaynaklanan başvuru ve dava sürecinin yürütülmesi ve bunlara ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları süreçlerinin yürütülmesi vb. her türlü sigorta poliçelerinin uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin Mersin’de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.