Sosyal Medya:

Mersin Sağlık Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin Sağlık Hukuku

Hekim ve hasta arasında kararlaştırılan tıbbi sürece ilişkin hekim tarafından hastaya, hastanın tıbbi müdahale ve sürece rızasının olduğuna ilişkin onam formunun hazırlanması, hekim ve hasta haklarının korunması, malpraktis alanında hekimin tıbbi hatasından kaynaklandığı ileri sürülen durumlarda sorumluluğun tespiti ve tazminat talebine ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi konularında Mersin'de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.