Sosyal Medya:

Mersin Ticaret Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerin, şirket kuruluşu aşamasında şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının düzenlenmesi ve diğer gerekli evrakların hazırlanarak noter tasdiki ile tescili, şirketin tasfiyesi, şirketin feshi, birleşme ve devralma gibi Mersin ticaret hukukundan kaynaklanan her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ticari şirketlerin alacak süreçlerinin takibi, şirketin idari kurum ve mahkemeler karşısında yapacağı başvurular ve mahkeme süreçlerinin yürütülmesi, şirket yöneticilerinin sorumluluğuna ilişkin hukuki destek, şirketin işleyişine ve işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerin uygulanması sırasında karşılaşılan problemlere ilişkin Mersin’de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.