Sosyal Medya:

Mersin Ceza Hukuku Avukatı

Ünal | Doğmuş

Mersin Ceza Hukuku

Temsil ettiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından ceza hukuku kapsamında yapılacak şikâyetlere ilişkin sürecin başlatılması veya Mersin'de temsil ettiğimiz gerçek veya tüzel kişiler aleyhinde yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin hukuki hizmet sağlanması, kolluk makamları ve savcılık makamı nezdinde ifade alınması sırasında ve savcılık nezdinde yürütülen soruşturma aşamasında gerekli her türlü işlemlerin yürütülmesi, kovuşturma aşamasında ise müvekkillerin mahkeme karşısında temsili konularında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kovuşturma aşamasında ise müvekkillerin ceza mahkemeleri karşısında temsili, savunmaların yapılması, ifadelerin verilmesi ve her türlü hukuki sürecin yürütülmesi konularında Mersin’de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.