Sosyal Medya:

Mersin Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Müvekkillerin gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, imar mevzuatı kapsamında alınması gerekli izin ve ruhsatların alınması, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve tasdiki, önalım hakkının kullanılmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması ve hukuki süreç takibi hizmeti verilmektedir.

Mersin Kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması, kira bedellerinin tahsili, gerekli durumlarda ihtarname hazırlanarak gönderilmesi, kira bedelinin tespitine ilişkin işlemlerin yapılması, kira sözleşmesinin feshi ve kiracının kiraya konu konut veya işyerinden tahliyesine ilişkin konularda Mersin'de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.