Sosyal Medya:

Mersin İdare ve Vergi Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin İdare ve Vergi Hukuku

Mersin İdari hukuku kapsamında her türlü iptal ve tam yargı davalarının gerek idare mahkemeleri gerekse de Danıştay nezdinde yürütülmesi konusunda Mersin'de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin idari merciler nezdinde yürütülmesi gereken işlem ve başvuruların yapılması ve takibi konusunda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Vergi hukuku kapsamında uzlaşma sürecinin yürütülmesi, vergi mahkemelerinde davaların yürütülmesi, vergi suçları ve vergi cezalarına ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi konusunda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.