Sosyal Medya:

Mersin İcra ve İflas Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı konumda olan müvekkillerimizin, alacaklarının hızlı ve sorunsuz tahsilini sağlamak amacı ile icra ve iflas dairelerinde gerekli icra takibinin başlatılması, Mersin haciz işlemlerinin yapılması, haciz işlemleri neticesinde satış işlemlerinin yürütülmesi konularında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Mersin'deki Müvekkillerimiz aleyhine başlatılan icra takiplerinin durdurulması, gerekli itirazların yapılması ve haciz riskinin ortadan kaldırılması konusunda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Temsil ettiğimiz gerçek veya tüzel kişi müvekkillerin konkordato veya iflas ertelemeye ilişkin hukuki süreçlerinin takibi hususunda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.