Sosyal Medya:

Mersin Miras Hukuku

Ünal | Doğmuş

Mersin Miras Hukuku

Vasiyetnamenin hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması, terekenin tespiti aşamalarından sonra terekenin tenfizi ve taksimi, vasiyetnamenin iptali ve mirasın reddi alanları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda müvekkillere Mersin'de hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.